Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65
MO SRZ Orlov
SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2020

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Na mnohých brehových častiach našich rybárskych revírov prebehla alebo niekde ešte prebieha kosba trávnatých porastov.

Konečne sa prestalo s čerpaním vody zo štrkoviska Orlov. Daždivé počasie zdvihlo hladiny všetkých kaprových štrkovísk. Ikry nevyschli a je to vidieť na množstve nového poteru mladých rybičiek.
Niektoré úseky ciest sme opravili, no časť z nich nespevných sú podmočené.
Keďže je leto a začali sa prázdniny, okolo našich revírov je väčší pohyb rybárov aj nerybárov. Preto vás žiadame, aby ste to, čo k vode donesiete od vody aj zobrali.
Dbajme, aby po nás zostalo čisto a poriadok.
Petrov Zdar !!!
 
P.Švec
hlavný hospodár MO SRZ v Orlove
 
 

Prvým júnom sa nám popri lovu na ostatných vodných plochách povoľuje aj lov na kaprových zväzových vodách, vodných nádržiach. Taktiež je povolený celodenný lov na kaprových vodách a povinnosť loviaceho pred polnocou vyškrtať políčka starého dňa s napísaním nového dátumu.Tiež je už možné loviť prívlačou alebo na živú rybku, jej časti s dĺžkou od 10cm nahor. Do 15.júna je naďalej hájený sumec veľký aj zubáče. Lov rýb bublinou, sbirolínom sa považuje za lov prívlačou. S prebiehajúcim veľmi chladným počasím sa môžete niekde stretnúť s tým, že aj keď je už povolený lov niektorých sprievodných rýb ako nosáľ, či pleskáč u niektorých ešte prebieha ich výter. Prvým júnom sa nám tiež začína lov na našom novom lipňovom vnútroštátnom úseku rieky Poprad ( 4-1952-6-1) od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol. V tomto lipňovom úseku je povolený lov iba na plávanú a muškárením. Používať sa smú len muškárske nástrahy do 10 cm. Lov prívlačou je povolený len v mesiacoch november a december pre držiteľov hlavátkovych povolení. Na všetkých revíroch platí, že každú ulovenú rybu, ktorú si chceme privlastniť, ktorá dosahuje lovnú mieru sme povinný okamžite po ulovení zapísať do záznamu o úlovkoch. Ploská pásava už nie je chráneným druhom a loví sa tiež od prvého júna, no použiť ju ako nástrahovú rybku znamená že musí mať 10 cm a viac aj keď táto ryba nemá lovnú mieru. Aktuálna celospoločenská situácia nám neumožňuje uskutočniť plánované detské preteky pri príležitostí MDD.

Petrov Zdar !!!

Vážení členovia MO SRZ Orlov, držitelia pstruhových a zvláštnych povolení na rybolov, 16. apríla začína tohtoročná pstruhová sezóna 2020. Všetci sa na ňu samozrejme veľmi tešíme, no v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je veľmi dôležité si pripomenúť dodržiavanie nariadených opatrení, hlavne týkajúcich sa povinnosti nosenia rúška a udržiavania vzdialenosti medzi loviacimi.

Je potrebné si zodpovedne uvedomiť, že masová návšteva rybárov a to hlavne z rána, ako to zvyčajne býva na štrkovisku Plaveč pri začiatku pstruhovej sezóny, by mohla byť považovaná bez dodržania platných pravidiel za hromadnú akciu. Úvodné zahájenie je zrušené z dôvodu zákazu zhromažďovania sa.

 

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných opatrení a pokynov:

-       povinnosť nosiť rúško, prekryté ústa aj nos (fajčenie pri vode nie je z tohto dôvodu povolené)

-       žiadame Vás, aby vzdialenosť medzi loviacimi rybármi nebola menšia ako 5 metrov (nevzťahuje sa na osoby žijúce v spoločnej domácnosti)

-       ak by prichádzajúci rybár nemohol dodržať vzdialenosť minimálne 5 metrov, bude čakať, kým sa uvoľní miesto

-       z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie a ohľaduplnosti k rybám Vás žiadame, aby ste nelovili ryby spôsobom chyť a pusť

-       žiadame Vás, aby ste nepitvali ryby na mieste a udržiavali poriadok

-       dodržiavajte a rešpektujte pokyny rybárskej stráže, ktorá bude kontrolovať dodržiavanie štátom prijatých opatrení a platných rybárskych predpisov

-       každý rybár opúšťajúci lovisko sa pri stanovisku rybárskej stráže preukáže platným povolením, záznamom o úlovkoch a samotným úlovkom (bezdotykovo, vizuálna kontrola)

-       z dôvodu zvýšenej hladiny na štrkovisku Plaveč je potrebné v niektorých častiach používať čižmy

-       akékoľvek porušenie zákonov alebo nariadených opatrení bude sankcionované v zmysle platnej legislatívy

 

Žiadosť rady SRZ - Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb

„Vážení športoví rybári,

v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina“

Nakoľko udržiavanie vzdialenosti 20 metrov medzi loviacimi na štrkovisku Plaveč by bolo komplikované, rozhodli sme sa pristúpiť ku kompromisu a vyžadovať vzdialenosť medzi loviacimi minimálne 5 metrov.

Rovnako Vás chceme ubezpečiť, že sme pre rok 2020 v predstihu zabezpečili osobitný chov väčších pstruhov v dostatočnom počte a ich vysádzanie do revírov je zabezpečené priebežne. Preto žiadame držiteľov spomenutých povolení o ohľaduplnosť a tiež dodržiavanie dobrých medziľudských vzťahov.

Petrov Zdar !!!

Výbor MO SRZ Orlov

 

Paragrafy na záver:

§ 11 Denný čas lovu rýb

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v pstruhových vodách v mesiacoch:

1.) apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
2.) máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
3.) jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
4.) november a december od 7.00 h do 19.00 h

 

§ 16 Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách 

V pstruhových vodách sa zakazuje:

a)    loviť viac než jednou udicou,

b)    loviť inak ako muškarením alebo prívlačou,

c)    používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,

d)    používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

e)    používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,

f)     používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,

g)    používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,

h)   akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,

i)     loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,

j)      loviť viac ako tri dni v týždni,

k)    loviť ryby pod ľadom 

  

§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia  

  (18) Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu 

 

§ 12 Lovná miera rýb 

u) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm,

v) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm

w) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm,

Požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, lásky a pokoja všetkým členom a ich rodinám praje výbor MO SRZ Orlov.

Oznamujeme Vám, že od 28.marca 2020 sa za určených podmienok dodržania disciplíny a nami vydaných bezpečnostných pokynov začnú vydávať rybárske doklady pre členov.

 PODMIENKY PRE VYDANIE RYBÁRSKYCH DOKLADOV.

Potrebné je, aby ste sa vo večerných hodinách telefonický kontaktovali s Pavolom Fuchsom na telefónnom čísle 0903 225 391. Pánovi Fuchsovi je potrebné uviesť presnú sumu, akú ste uhradili na účet MO SRZ Orlov, potom vaše  meno a priezvisko, presnú adresu a dátum narodenia. Ďalej je mu potrebné uviesť aké povolenia žiadate, či sa jedná o dospelého člena, mládež alebo dieťa a o akú výšku členskej známky sa jedná. Pán Fuchs si to presne zapíše a povie vám deň a čas kedy a kde vám to pripravené a vypísané vydá. Predbežne je dohodnuté, že výdaj bude bez vášho vstupu do zdravotného strediska a to iba cez okienko z miestnosti (pri zdravotnom stredisku), kde sa doposiaľ povolenia vydávali. Všetko vám bude podľa dohody pripravené pre každého člena osobitne. Bude to v euroobale spolu s vecami, ktoré máme pre vás pripravené a to šiltovka, meter a pero. Členskú známku si potom okamžite na mieste prekontrolujte, bude vložená na prvej strane povolenia a musíte si ju doma nalepiť sami. Potvrdenie alebo ústrižok šeku, výpis z inej platby mu odovzdajte v mikroténovom sáčku spolu so stanoveným manipulačným poplatkom 1,50eur. Telefónom je treba tiež uviesť či sa jedná o stáleho člena alebo o nového. U nového člena je naviac poplatok 1,00 eur za členský preukaz. Nový člen ho dostane už s nalepenou členskou známkou, bude opečiatkovaný aj vo štvorčeku fotky. Fotku si každý člen nalepí doma sám a nech si ho nezabudne tiež podpísať dole pod čiarou, kde je nápis - podpis člena. Na budúci rok alebo po skončení epidémie sa mu táto fotografia, ktorú si sám nalepil opečiatkuje.

Ak je člen v domácej karanténe nech o povolenie vôbec v žiadnom prípade nežiada, najskôr až po skončení štátom stanovenej prísnej karantény.

Používajte prosím vždy rúška je to povinné, tiež vás žiadame o dodržanie dostatočne stanovenej vzdialenosti medzi osobami.

Každý člen pri preberaní bude stáť vonku. Rybárske doklady mu budú odovzdané cez okno výdajnej miestnosti.

Žiadame, aby nikto nevstupoval priamo do miestnosti cez zdravotné stredisko!!!

Prosím o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a pokynov Pavla Fuchsa, ktorý tieto povolenia bude vydávať. Disciplínou sa chránime navzájom.

Pred začiatkom pstruhovej sezóny opäť zverejníme informácie a dáme presné pokyny. Dodávka pstruhov je v predstihu dohodnutá a naplánovaná. Samozrejme žiadne úvodne zahájenie, ktoré sme mali vo zvyku z minulosti nebudú a to z dôvodu zákazu zhromažďovania sa osôb. Presné pokyny vám budú včas oznámené.

 

Petrov Zdar !

 

COM_CONTENT_MORE_ARTICLES

  1. PLATBA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU SA ODKLADÁ
  2. Zákaz vydávania rybáraskych povolení.
  3. Oznam o zmene termínu členskej schôdze
  4. Sumarizácia úlovkov na revíroch MO SRZ Orlov za rok 2019

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendár akcií

<<  September 2020  >>
 MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

MOD_WHOSONLINE_WE_HAVE

Prihlásenie člena
Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142