Vážení členovia MO SRZ Orlov, držitelia pstruhových a zvláštnych povolení na rybolov, 16. apríla začína tohtoročná pstruhová sezóna 2020. Všetci sa na ňu samozrejme veľmi tešíme, no v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je veľmi dôležité si pripomenúť dodržiavanie nariadených opatrení, hlavne týkajúcich sa povinnosti nosenia rúška a udržiavania vzdialenosti medzi loviacimi.

Je potrebné si zodpovedne uvedomiť, že masová návšteva rybárov a to hlavne z rána, ako to zvyčajne býva na štrkovisku Plaveč pri začiatku pstruhovej sezóny, by mohla byť považovaná bez dodržania platných pravidiel za hromadnú akciu. Úvodné zahájenie je zrušené z dôvodu zákazu zhromažďovania sa.

 

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných opatrení a pokynov:

-       povinnosť nosiť rúško, prekryté ústa aj nos (fajčenie pri vode nie je z tohto dôvodu povolené)

-       žiadame Vás, aby vzdialenosť medzi loviacimi rybármi nebola menšia ako 5 metrov (nevzťahuje sa na osoby žijúce v spoločnej domácnosti)

-       ak by prichádzajúci rybár nemohol dodržať vzdialenosť minimálne 5 metrov, bude čakať, kým sa uvoľní miesto

-       z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie a ohľaduplnosti k rybám Vás žiadame, aby ste nelovili ryby spôsobom chyť a pusť

-       žiadame Vás, aby ste nepitvali ryby na mieste a udržiavali poriadok

-       dodržiavajte a rešpektujte pokyny rybárskej stráže, ktorá bude kontrolovať dodržiavanie štátom prijatých opatrení a platných rybárskych predpisov

-       každý rybár opúšťajúci lovisko sa pri stanovisku rybárskej stráže preukáže platným povolením, záznamom o úlovkoch a samotným úlovkom (bezdotykovo, vizuálna kontrola)

-       z dôvodu zvýšenej hladiny na štrkovisku Plaveč je potrebné v niektorých častiach používať čižmy

-       akékoľvek porušenie zákonov alebo nariadených opatrení bude sankcionované v zmysle platnej legislatívy

 

Žiadosť rady SRZ - Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb

„Vážení športoví rybári,

v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a  nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina“

Nakoľko udržiavanie vzdialenosti 20 metrov medzi loviacimi na štrkovisku Plaveč by bolo komplikované, rozhodli sme sa pristúpiť ku kompromisu a vyžadovať vzdialenosť medzi loviacimi minimálne 5 metrov.

Rovnako Vás chceme ubezpečiť, že sme pre rok 2020 v predstihu zabezpečili osobitný chov väčších pstruhov v dostatočnom počte a ich vysádzanie do revírov je zabezpečené priebežne. Preto žiadame držiteľov spomenutých povolení o ohľaduplnosť a tiež dodržiavanie dobrých medziľudských vzťahov.

Petrov Zdar !!!

Výbor MO SRZ Orlov

 

Paragrafy na záver:

§ 11 Denný čas lovu rýb

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v pstruhových vodách v mesiacoch:

1.) apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
2.) máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
3.) jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
4.) november a december od 7.00 h do 19.00 h

 

§ 16 Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách 

V pstruhových vodách sa zakazuje:

a)    loviť viac než jednou udicou,

b)    loviť inak ako muškarením alebo prívlačou,

c)    používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,

d)    používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

e)    používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,

f)     používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,

g)    používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,

h)   akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,

i)     loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,

j)      loviť viac ako tri dni v týždni,

k)    loviť ryby pod ľadom 

  

§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia  

  (18) Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu 

 

§ 12 Lovná miera rýb 

u) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm,

v) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm

w) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm,

Kalendár akcií

<<  August 2020  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena