Cenníky povolení

Cenník povolení na rok 2018

povolenie

deti do 6 rokov

deti od 6 - 15 rokov

od 15 - 18 rokov

dospelí členovia

Revíry

Kaprové

Miestne

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

14  €

46  €   

46  €

4-2720 Orlov – Kaprové Miestne

4-2710 Ľubotín – Kaprové Miestne

4-2580 Andrejovka – Kaprové Miestne

Lipňové

Miestne

-

       17  €        

37  €   

37  €

4-1950 Poprad č. 2A – Lipňové hranica

4-1951 Poprad č. 2B Lipňové vnútroštátna

Pstruhové

Miestne

-

   15  €    

37  €   

37  €

1350 potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po ústie potoka Hradlová nad mostom pri obci Ďurková a potok Hradlová od ústia do Ľubotínky po pramene, štrkovisko 2721 Plaveč,

Kaprové

Zväzové

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

  10  €    

            35  €

35  €

            Kaprové Zväzové

Lipňové

Zväzové

-

-

35  €  

35  €  

            Lipňové Zväzové

Povolenie na lov hlavátky

01.11. - 31.12.

Vnútroštátny revír

01.09. - 31.12.

Hraničný revír

Vnútroštátny revír aj hraničný revír

   50  €    

 50  €

riekaPoprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951. pre členov SRZ

01.11. - 31.12.vn.

01.09. - 31.12.hr.

Vnútroštátny revír aj hraničný revír

200  €  

200  €

rieka Poprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951. pre nečlenov SRZ

Zvláštne povolenie

Pre členov SRZ

520  €


Zväzové + K, P, L –

Všetky miestne revíry na SlovenskuPre nečlenov SRZ

1 000  €

Členská známka

-

-

14  €   

37  €

MO SRZ Orlov

1965 – 2017

                                

Zápisné

-

10  €  

30  €    

70  €

Neodpracované brigády – 5hod. - brigádnických hodín muži od 18 - 62 rokov

50  €

 

-

 

Poplatok za prenájom pozemku (uhrádzať pred prevzatím povolenia)

50  €

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Cenník povolení na rok 2017

povolenie

deti do 6 rokov

deti od 6 - 15 rokov

od 15 - 18 rokov

dospelí členovia

Revíry

Kaprové

Miestne

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

14  €

46  €   

46  €

4-2720 Orlov – Kaprové Miestne

4-2710 Ľubotín – Kaprové Miestne

4-2580 Andrejovka – Kaprové Miestne

Lipňové

Miestne

-

       17  €        

37  €   

37  €

4-1950 Poprad č. 2A – Lipňové hranica

4-1951 Poprad č. 2B Lipňové vnútroštátna

Pstruhové

Miestne

-

   15  €    

37  €   

37  €

1350 Ľubotínka, 1090 (Bolec) Krčmársky potok, 0720 Hromovec - Kozelský potok,

2721 Plaveč, 0350 Čirčanka

Kaprové

Zväzové

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

  10  €    

            35  €

35  €

            Kaprové Zväzové

Lipňové

Zväzové

-

-

35  €  

35  €  

            Lipňové Zväzové

Povolenie na lov hlavátky

01.11. - 31.12.

Vnútroštátny revír

   50  €    

 50  €

riekaPoprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951.

01.11. - 31.12.

Vnútroštátny revír

200  €  

200  €

rieka Poprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951.

01.09. - 31.12.

Hraničný revír

50  €

 50  €

rieka Poprad č. 2A -4-1950-6-1.

Zvláštne povolenie

Pre členov SRZ

520  €


Zväzové + K, P, L –

Všetky miestne revíry na SlovenskuPre nečlenov SRZ

1 000  €

Členská známka

-

-

14  €   

37  €

MO SRZ Orlov

1965 – 2017

                                

Zápisné

-

10  €  

30  €    

70  €


Neodpracované brigády – 5hod. - brigádnických hodín muži od 18 - 62 rokov

50  €

 

-

 

Poplatok za prenájom pozemku (uhrádzať pred prevzatím povolenia)

50  €

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Cenník povolení na lov rýb na rok 2015

povolenie
deti do 6 rokov
od 6 - 15 rokov
od 15 - 18 rokov
dospelý člen
revír
K - miestne
zdarma, iba bič, doprovod rodiča
14 €
30 €
46 €
4-2720 Orlov
4-2710 Ľubotín
4-2580 Andrejovka
L - miestne
-
17 €
37 €
37 €
4-1950 Poprad č.2A
4-1951 Poprad č.2B
P - miestne
-
15 €
37 €
37 €

1350 Ľubotínka, 1090 (Bolec) Krčmársky potok, 0720 Hromovec - Kozelský potok, 2721 Plaveč, 0350 Čirčanka

K - zväzové
ako K - miestne
20 €
73 €
73 €

K-Zväzové+K-miestne

L - zväzové
-
-
73 €
73 €
L-Zväzové+L-miestne
Povolenie na lov hlavátky
1.11. - 31.12
5 vychádzok
50 €
50 €
4-1951 Poprad č. 2B
1.11. - 31.12
5 vychádzok
200 €
200 €
4-1951 Poprad č. 2B (cudzinci)
1.09. - 31.12
neobmedzene
60 €
60 €
hranič.voda 4-1950 Poprad č. 2A

Zvláštne povolenie

Pre  členov  SRZ
520 €
Zväzové+K,P,L miestne
Pre   nečlenov  SRZ
1000  €
Členská známka
-
-
14 €
37€

Konverzný kurz: 1€ (30,126)

Zápisné
-
10 €
30 €
70 €
Neodpracované brigády - muzi od 18 - 60 rokov
50 €
Poštovné
-
1 €

Poplatok za prenájom pozemku (uhrádzať pred prevzatím povolenia) 50 € 

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Cenník povolení na rok 2016

povolenie

deti do 6 rokov

deti od 6 - 15 rokov

od 15 - 18 rokov

dospelí členovia

Revíry

Kaprové

Miestne

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

14  €

46  €   

46  €

4-2720 Orlov – Kaprové Miestne

4-2710 Ľubotín – Kaprové Miestne

4-2580 Andrejovka – Kaprové Miestne

Lipňové

Miestne

-

       17  €        

37  €   

37  €

4-1950 Poprad č. 2A – Lipňové hranica

4-1951 Poprad č. 2B Lipňové vnútroštátna

Pstruhové

Miestne

-

   15  €    

37  €   

37  €

1350 Ľubotínka, 1090 (Bolec) Krčmársky potok, 0720 Hromovec - Kozelský potok,

2721 Plaveč, 0350 Čirčanka

Kaprové

Zväzové

zdarma

iba bič

  s dopr. rybára

  10  €    

            35  €

35  €

            Kaprové Zväzové

Lipňové

Zväzové

-

-

35  €  

35  €  

            Lipňové Zväzové

Povolenie na lov hlavátky

01.11. - 31.12.

Vnútroštátny revír

   50  €    

 50  €

riekaPoprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951.

01.11. - 31.12.

Vnútroštátny revír

200  €  

200  €

rieka Poprad č. 2A-4-1950,2B-4-1951.

01.09. - 31.12.

Hraničný revír

60  €

 60  €

rieka Poprad č. 2A -4-1950-6-1.

Zvláštne povolenie

Pre členov SRZ

520  €


Zväzové + K, P, L –

Všetky miestne revíry na SlovenskuPre nečlenov SRZ

1 000  €

Členská známka

-

-

14  €   

37  €

MO SRZ Orlov

1965 – 2016

                                

Zápisné

-

10  €  

30  €    

70  €


Neodpracované brigády – 5hod. - brigádnických hodín muži od 18 - 62 rokov

50  €

 

-

 

Poplatok za prenájom pozemku (uhrádzať pred prevzatím povolenia)

50  €

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Cenník povolení na lov rýb na rok 2014

povolenie
deti do 6 rokov
od 6 - 15 rokov
od 15 - 18 rokov
dospelý člen
revír
K - miestne
zdarma, iba bič, doprovod rodiča
14 €
30 €
46 €
4-2720 Orlov
4-2710 Ľubotín
4-2580 Andrejovka
L - miestne
-
17 €
37 €
37 €
4-1950 Poprad č.2A
4-1951 Poprad č.2B
P - miestne
-
15 €
37 €
37 €

1350 Ľubotínka, 1090 (Bolec) Krčmársky potok, 0720 Hromovec - Kozelský potok, 2721 Plaveč, 0350 Čirčanka

K - zväzové
ako K - miestne
20 €
73 €
73 €

K-Zväzové+K-miestne

L - zväzové
-
-
73 €
73 €
L-Zväzové+L-miestne
Povolenie na lov hlavátky
1.11. - 31.12
5 vychádzok
50 €
50 €
4-1951 Poprad č. 2B
1.11. - 31.12
5 vychádzok
200 €
200 €
4-1951 Poprad č. 2B (cudzinci)
1.09. - 31.12
neobmedzene
60 €
60 €
hranič.voda 4-1950 Poprad č. 2A

Zvláštne povolenie

Pre  členov  SRZ
520 €
Zväzové+K,P,L miestne
Pre   nečlenov  SRZ
1000  €
Členská známka
-
-
14 €
37€

Konverzný kurz: 1€ (30,126)

Zápisné
-
10 €
30 €
70 €
Neodpracované brigády - muzi od 18 - 60 rokov
50 €
Poštovné
-
1 €

Mimoriadna známka k snemu SRZ v roku 2014 - 1 €

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Strana 1 z 2

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  November 2018  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena