Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 65
MO SRZ Orlov
SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2020

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/language/language.php on line 845

Po večernej nakládke, ktorá bola vo štvrtok 14.11.2019 a následnej nočnej preprave sa vysádzanie uskutočnilo v piatok 15.11.2019 ráno za denného svetla. Obavy z podmočených brehových častí boli na mieste, preto do budúcoročného vysádzania je potrebné spevniť úsek brehu hlavne na štrkovisku Orlov.

Prvá vykládka z celého prívesu (6 nádržiek) a jednej nádržky na aute sa realizovala práve na štrkovisku Orlov.
Vyložilo sa:
- 29 kusov kapitálnych generačných kaprov
- 2 kusy väčšieho amura
- Amur biely 1 800 kg cca od 55cm po 70 cm
- Kapor lysec 4 600 kg o dĺžke od 48 cm - 55 cm

Druhá vykládka bola na štrkovisku Ľubotín:
- Amur biely 900 kg cca od 55cm po 70 cm
- Kapor lysec 2 000 kg o dĺžke od 48 cm - 55 cm

Tretia vykládka bola na štrkovisku Andrejovka a to kapor lysec 2 000kg

Cena týchto kapitálnych rýb je 10 eur za 1 kg bez DPH.
Cena lovných kaprov a amurov zostala ako v roku 2018 a to 2,45eura za kilo bez DPH.
Cena s DPH je potom 2,695 eur za kilogram.

Po vzájomnej dohode na spoločnom štrkovisku Andrejovka, uhrádza MsO SRZ Prešov polovicu vysadených rýb a to 1 000 kg kapra rybničného lysca.

Chcem sa poďakovať každému, čo prispel k zdarnému zarybneniu od nákladky, prepravy až po vysadenie rýb.
Tiež poďakovanie patrí chovateľovi a zároveň majiteľovi rybárstva Zbiňkovi Zajícovi v Kardašovej-Řečice.

Petrov Zdar !!!

 

Začiatkom tohto týždňa nám náš dodávateľ rýb z Kardašovej - Řečice oznámil, že nalovil nami požadované lovné a kapitálne kategórie Kaprov rybničných a Amura bielého. Nákladka s presným vážením za prítomnosti členov výboru a kontrolnej komisie by sa mala uskutočniť vo štvrtok 14. novembra vo večerných hodinách. Preprava za našej prítomnosti by bola cez noc cca 10 - 11 hodín tak, aby sa zarybňovanie naších kaprových revírov uskutočnilo za denného svetla v piatok 15.novembra ráno, približne od 06:00 hod do 08:00 hod. Každý člen je pri zarybňovaní vítaný. Ako aj všetci tí, krorí v rámci brigádnickej činnosti pomáhaju pri šetrnom vysadzaní rýb do revírov.

Vysadené druhy rýb budu hájené a to nasledovne:
štrkovisko Ľubotín (čistý) - 4-2710-1-1: zákaz lovu vysadených druhov rýb v deň vysadenia 15.11.2019, lov povolený od soboty 16.11.2019
štrkovisko Andrejovka  - 4-2580-1-1: zákaz lovu vysadených druhov rýb v deň vysadenia 15.11.2019, lov povolený od soboty 16.11.2019
štrkovisko Orlov  - 4-2720-1-1: zákaz lovu vysadených druhov rýb od 15.11.2019 do 30.11.2019, lov povolený od nedele 1.12.2019
 
Lov dravých rýb na prívlač a rybku povolený na všetkých troch štrkoviskách aj počas druhového hájenia vysadených rýb.
 
Petrov Zdar !!!

16.09.2019 - Hlavátka podunajská - 60kg nad 50cm
01.10.2019 - Pstruh potočný - 2500ks 11cm potok Ľubotínka.
10.10.2019 - Pleskáč vysoký - 8000ks o dĺžke 5cm
10.10.2019 - Zubáč veľkoústy - 80kg o dĺžke 27cm
15.10.2019 - Kapor obyčajný - 400kg o dĺžke 20-30 cm

 

COM_CONTENT_MORE_ARTICLES

  1. Mimoriadna členská schôdza 13.10.2019
  2. Septembrové zasadnutie výboru MO SRZ Orlov
  3. Spevňovanie ciest lomovým kameňom
  4. Mulčovanie i ručné kosby brehových častí

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendár akcií

<<  September 2020  >>
 MO  TU  WE  TH  FR  SA  SU 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Sezóna 2017

Rybársky deň de...
Image Detail

Kto je Online

MOD_WHOSONLINE_WE_HAVE

Prihlásenie člena
Warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /www/m/o/u16300/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php on line 142