Z dôvodu pretrvavajúceho teplého počasia zvýšujucej teploty vody a stáleho poklesu hladiny toku v Ľubotínke, následneho nízkeho prítoku do štrkovísk sa ďalšie dozarybnenie pstruhom dúhovým nateraz neuskutoční. Aj preto planovaný rybársky deň detí pri priležitosti MDD rušíme.

Prvým júnom sa začína lov na lipňovej vode. Preto žiadame naších rybárov o zaznamenanie do záznamu o úlovkoch (chyť a pusť - posledná strana) prípadné ulovenie lipňa s červeným označením. Takýchto označených 1 600 lipňov (15cm) sme pri kostole v Plavči v máji vysadili. V dvoch profiloch boli tiež osadené aj stále merače teploty vody, ak by ste pri love rýb tieto sondy objavili je všetko v poriadku.

Zarybnenie kaprom: Dodavateľ nám minulý týžden oznámil že začína s odlovom na vode.V prípade že nalový dostatočné množstvo rýb, zarybnenie kaprom sa uskutoční. K hájeniu týchto rýb nedôjde nakoľko sa jedná o menšie jedince.

V rámci brigádnickej činnosti sa opravovala cesta na št.Orlov, prebiehajú kosby brehových častí a vytvoril sa únikový kanál pre ryby. Ďalej je potrebná oprava krytiny na altánku pri št.Orlov a osadenie dveri na plechový sklad na Ľubotíne. Taktiež po výtere Beličiek, ktoré teraz prebieha bude treba vybrať a uložiť osadzované umelé neresiska ,atď. 
 
 
 
 

Výbor Mo Srz v Orlove, ako každý rok aj v tomto roku vás srdečne pozýva (všetkých naších členov a deti) na tradičné úvodne rybárske preteky. Pretek detí a dospelých sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018.

 
Prezentácia prebehne ráno na chate v Plavči od 6:30 do 8.00 hod.
 
Všetky deti do 15 rokov ktoré sa zučasnia lovu rýb (tretia chatka od Orlova , pred vŕbami) budú tak ako vždy ocenené. Zaroveň je pre nich a ich doprovod (plnoletej osoby...) pripravené občerstvenie. 
 
Dospelí budú prvé kolo loviť na plávanu od 8:30 do 12:00 hod.
 
Po vyhodnotení a ocenení dospelých (najlepších jedenástich) bude podané občerstvenie.
 
Druhé kolo dospelých a detí (na ťažko či plavanú) sa začne  od 13 hodiny do 21 hodiny.
 
PETROV ZDAR !
 

16. apríľa (pondelok) začína pstruhová sezóna 2018.

 
Spoločné záhajenie sezóny je ako každý rok na štrkovisku Plaveč (revír 4- 2721-4-1).
O šiestej hodine ráno po úvodnej modlidbe sa odomyká voda.

Denný čas lovu rýb je ustanovený na pstruhových vodách v mesiacoch.
 
1.     apríl a september                 od 06.00 do 19.00 hod.
2.     máj a august                       od 05.00 do 21.00 hod.
3.     jún a júl                              od 04.00 do 22.00 hod.
 
V pstruhových vodách sa zakazuje:
 
a)   loviť viac než jednou udicou,
b)   používať ako nástrahu živú rybku,
c)   používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
d)   pri love prívlačom na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,
e)   loviť na plávanú a položenú,
f)    používať pri love viac ako jednú nástrahu okrem lovu na umelé mušky,
g)   používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
h)   loviť viac ako tri dni v týžní.
 
 Loviaci si môže v jednom dni privlastniť štyri kusy lososovitých druhov rýb.
 Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia. Privlastniť si  môže v jednom dni dva kusy lososovitých druhov rýb.
 
Do štrkoviska Plaveč bolo 12. apríla vysadených 500kg dvojročného pstruha dúhoveho a 300kg pstruha dúhoveho výber. 
 
PETROV ZDAR !
 
 
 
 
 
 

V stredu 11. apríla sme sa v mene členov Srz v Orlove na Novom cintoríne v Žiline navždy rozlúčili s
Ondrejom Budajom. Narodil sa 18.júna 1925 a zomrel vo veku 92 rokov 8.apríla 2018. Posledné Zbohom i poďakovanie významnemu človeku vyslovil prezident Srz Rudolf Boroš RSDr. Ocenil celoživotnú prácu Ondreja Budaja, ktorý vždy dával jednotu Srz na popredné miesto. Od roku 1952 do roku 1992 dlhých 40 rokov zodpovedne výkonaval funkciu tajomníka Srz. V tomto období sa vybudovalo viacero výrobných stredísk Srz. Na rozlúčkovom obrade sa zúčasnili bývalí i terajší vrcholový predstavitelia Srz i známe osobností z oblastí rybárstva na Slovensku.

 
ČESŤ JEHO PAMIATKE.
 

27. marca sa po prvýkrát zišli novozvolení členovia výboru Mo Srz Orlov.

Schôdzu výboru otvoril novozvolený predseda PaedDr. Ladislav Polák.

Po kontrole došlej pošty sa uskutočnili voľby funkcionárov vo výbore, predsedníctva, disciplinárnej komisie. Nová kontrolná komisia si tiež zvolila svojho predsedu.Predseda volebnej komisie odovzdal zapečatené hlasovacie lístky novozvolenému predsedovi kon.komisie. Výbor sa ďalej zaoberal termínom a miestom pre odovzdanie a prevzatie agendy medzi preberajúcimi zvolenými a odovzdavajúcimi bývalymi členmi výboru. Hodnotila sa Včs. Prejednalo sa jarné zarybnenie pstruhového štrkoviska Plaveč. Dvanastého apríla bude do  štrkoviska Plaveč vysadených  500kg dvojročného pstruha duhového cca od 30-37cm a 250kg Pd2-výber cca1kg kus. S neskorším dalším postupným zarybnením Sivoňa i Pd2. Taktiež jarným zarybnením kaprových vôd cca 5 200 kilogramami Kapra rybníčného. Dolaďovali sa úlohy pred otvorením pstruhovej sezóny. Hovorilo sa tiež o zaslaní schváleného celkového uznesenia i zápisnice z Včs na Radu Srz. V bode programu "rôzne" sa prejednávalo kŕmenie rýb, ukladanie umelých neresísk, spevnenie brehovej časti lomovým kameňom, archivácia videozáznamu z členskej schôdze atď. 
 
V závere sa predseda poďakoval všetkým prítomným poprial im požehnané sviatky a prvé zasadnutie výboru ukončil.
 

Novozvolení funkcionári Mo Srz Orlov:
 
PaedDr. Ladislav Polák = predseda. Priorita - riadenie chodu celej organizácie, životné prostredie, čistota vôd, reprezentácia organizácie navonok, štatutár.
 
MVDr. Jozef Cabrnoch = podpredseda. Zároveň zástupca hlavného hospodára, zdravotný stav rýb, počas nepritomnosti predsedu s poverením predsedu zastupuje predsedu vo všetkých kompetenciách, štatutár.
 
Mgr. Vladimír Čema PhD. = podpredseda. Práca s deťmi a mládežou, administrátor web stránky (www.mosrzorlov.sk)

Robert Plaskoň = tajomník. Zároveň poverený vedením pokladne, kulturný referend.

Bc. Jozef Husovský = vedúci rybárskej stráže. Ochrana a obnova majetku, nové investície.

Erik Zbiňovský = učtovník. Športová činnosť, evidencia nájomných a sponzorských zmluv.

Pavol Fuchs = výdaj ročných a denných povolení, členských známok.
 
Marián Bučák = pomocný hospodár. Koordinátor pre celkové zabezpečenie rybárskych pretekov a iných podujatí, akcií.
 
Pavel Švec = hlavný hospodár. Zarybnenie revírov, celkova sumarizácia brigadnickej činnosti, predaj hlavatkových povolení, starostlivosť o revíry.
 
 

Disciplinárna komisia Mo Srz Orlov:
 
Milan Šido = predseda. 
Mgr. Michal Kopčák = člen.

Milan Kalakaj = člen.

 

Kontrolná komisia Mo Srz Orlov:

Jozef Kovalčík = predseda.
Mgr. Marián Ivan = člen.
Ing. Marián Čelko = člen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie články...

  1. Uznesenie z výročnej členskej schôdze
  2. Požehnané Veľkonočné sviatky
  3. Výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov za rok 2017
  4. Zrušenie školenia

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  Marec 2019  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 90 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena