Zarybnenie: 

Andrejovka (4.10) Kapor dvojročný šupináč (35cm)    920kg. (Vlatné)
                   (7.10) Kapor ročný mix (5-10 cm)            650kg. (Mo Srz Prešov)
 
Ľubotín      (4.10) Kapor dvojročný šupináč ( 35cm )    800kg. (Vlastné)
                 (4.10) Kapor trojročný lysec   (47-57cm) 3 600kg. (Vlastné)
 
Orlov           (4.10) Kapor dvojročný šupináč ( 35cm ) 1 480kg. (Vlastné)
                    (4.10) Kapor trojročný lysec     (47-57cm) 3 600kg. (Vlastné)
                   (5.10) Pstruh dúhovy štvoročný (1-1,8kg)     200kg. (Vlastné)
                   (5.10) Pstruh dúhovy dvojročný (0.250kg)    200kg. (Vlastné)
 
Lov hájených rýb na Ľubotíne a Orlove povolený od piatka 19.10.2018. 
 
Rieka Poprad  (8.10) Lipeň tymiánovy ročný (11cm)    2 000ks. (Vlastné)
  (lipňový)        (8.10) Psrtuh potočný ročný (14cm)      2 500ks. (Vlastné)
                     (8.10) Hlavatka podunajská (40-60cm)       60kg.(Vlastné)
                     (12.10) Jalec hlavatý ročný ( 10-18cm)    7 680ks. (Rada Srz)
  Ľubotínka
 (pstruhový)   (8.10) Pstruh potočný ročný (14cm)       1 000ks. (Vlastné)
 
Planované predzarybňenie (pre rok 2019) v Novemberi 2018.
 
štrkovisko Andrejovka Kapor trojročný (50cm) 1 800kg, 
                                 (šťuka severná(40-55cm)  200kg.)
 
štrkovisko Orlov   Kapor starší (od 70-80cm)        800kg.
                           Zubáč veľkoústy(45-55cm)        400kg.
                           Amur  biely      (50-55cm)           800kg.
                           Kapor trojročný (50-55cm)          900kg.
 
štrkovisko Ľubotín Amur biely    (50-55cm)            800kg.
                             (šťuka severná(40-55cm)          200kg.
 
 
 
PETROV ZDAR !
Ochladenie v závere septembra konečne umožnilo a tak spustilo prvé tohtoročné výlovy rýb v Južných Čechách. Náš dodavateľ rýb z Kardašovej - Řečice nám dnes oznámil že sa mu podarilo naloviť všetky kategórie kapríkov rybničných, ktoré sme požadovali. Cena rýb napriek tohtoročnému suchu pre nás  zostala rovnaká ako v roku 2017. Vo štvrtok 4.októbra o 5.hodine ráno 690 kilometrov od Orlova si vážením preberieme 10 400 kg týchto rýb. Zarybnovať chceme za vidna. K štrkovisku Lubotín by sme mali dojsť cca medzi 16 hod. - 17. hod. Potom by sme sa mali presúnuť na ďalšie naše kaprové revíry a to na Andrejovku a Orlov. Dozarybnenie štrkoviska Orlov cca 400 kilogramami pstruha dúhoveho je naplanované na piatok 5.oktobra cca okolo 10 hodiny doobedu. 
V októbri sa zrealizuje tiež zarybnenie pstruhových a lipňových revírov. Pri zarybnovaní je prítomnosť každého člena vítana. Ak všetko dobre dopadne (nakladanie,preprava,) hájenie kaprov a pstruhov na Orlove by bolo od 4.októbra do 18.októbra. Hájenie kaprov na Ľubotíne (ČISTOM) by bolo tiež od 4.októbra do 18.októbra. Lov týchto hájenych rýb by potom začal  19.októbra v piatok. Hájenie kaprov sa preto nevzťahuje, netýka štrkoviska Andrejovka (zarybnenie kaprom dvojročným) a štrkoviska Lubotín (MUTNÝ). Počas hájenia je lov dravcov na kaprových revíroch všade povolený. Pri love dravcov na štrkovisku Orlov počas hájenia pstruhov dúhovych doporučujeme naším členom neloviť spôsobom na prívlač dravcov  (aby nedošlo k poškodeniu pstruhov) skôr na rybku.
 
PETROV ZDAR !!!
 

 

 
Prvý tohtoročný augustový ichtyologický prieskum sme s odborníkmi Prírodovedeckej fakulty Prešov uskutočnili v úseku rieky Poprad č.2B pod obcou Plaveč. V roku 2017 bolo do rieky Poprad č.2B vysadených spolu 83 179 ročných kusov lipňov tymiánových v hodnote 23 176 EUR. Deväťdesiat percent týchto rýb bolo vysadených práve v okolí Plavča - z toho menšia časť - desaťtisíc kusov jedenásť-centimetrových lipňov boli vysadené vedľa colnice pod Mve Čirč. Počas prvého augustového ichtyologického prieskumu pod Plavčom sme okrem bielych rýb (dominovali jalec, podustva, mrena) žiadny výskyt lipňov tymiánových nezaznamenali. Pri kostole v Plavči sme v spolupráci s Radou Srz a projektom (lipeň) vysadili 17. mája 2018 dalšie lipne v počte 1 600 kusov, ktoré boli označené červenou farbou v hodnote 960 EUR. Preto druhý ichtyologický prieskum 5. septembra 2018 smeroval práve tam a to 100 metrov pod a 200 metrov nad, kde sa červenou farbou označené lipne vysadzovali. Opäť sme žiadneho označeného lipňa v tomto úseku nezaznamenali. No bol tam jeden neoznačený. Ulovených bolo množstvo bielych rýb, dominovala podustva. Tretí ichtyologický prieskum bol 6. septembra 2018 a bol nasmerovaný aj k colnici pod Mve v Čirči. Ani tam sa žiadny lipeň počas ichtyologického prieskumu nenašiel. V roku 2018 bolo spolu do rieky Poprad č.2B vysadených 16 600 kusov ročných lipňov v hodnote 8 600 EUR. Vrámci projektu boli v tomto úseku rieky osadené dva merače teploty vody, ktoré boli 6. septembra pracovníkmi univerzity z Južných Čiech vybrané na preverenie teploty vody za posledné tri mesiace. Podobne vrámci projektu sa preverí aj chemické zloženie vody. Teplotu vody tiež pravidelne meriame aj  my mimo týchto prístrojov na porovnanie, ak by niečo počas merania zlyhalo. V roku 2018 od začiatku lovu v lipňových vodách (1.jún) sme viackrát informovali Radu Srz (Odbor tečúcich vôd) o silnom prikalení toku. Bolo to po daždi ílom z polí okolo Plavnice. Nakoľko sme už tri roky po sebe nezaznamenali žiadne úlovky lipňa, čo pripisujeme zvýšenej teplote vody, ktorá trvá v dôsledku veternej kalamity v Tatrách. Výrube stromov po brehových častiach rieky Poprad .Reguláciou toku rieky Poprad v Poprade, Matejovciach, Kežmarku, Spišskej Belej, Starej Ľubovni, kde sa korytá rieky rozšírili a tým hladina vody v toku klesala. K otepľovaniu vody tiež prispieva aj vypúšťanie 50 stupňovej vody z termálnych kúpalísk. Vzdutím hladín na troch malých vodných elektrárňach i samotná klíma, ktorá sa bohužiaľ viac a viac otepľuje. Možno po týchto skúsenostiach prichádza čas, aby sa kompetentní v Rade Srz, členovia rady, chtyólog, hospodári konečne odborne zamysleli nad hospodárnym vynakladaním prostriedkov pre zarybnenie. Vybranými financiami práve od nás rybárov. I nad tým, kde a ktorým pôvodnym rybám sa v rieke darí a prinášajú hospodarsky i reprodukčný osoh. A v poslednom rade nad tým najdôležitejším - aby vysadené ryby z väčšej časti prežili a boli prínosom pre krásnu prírodu i samotných rybárov.

Hlavatkové povolenia pre rok 2018 si už môžete zakúpiť u hlavného hospodára Pavla Šveca 0918664296 a Pavla Fuchsa 0903225391. Nakoľko sa kvôli exstrémne teplému počasiu jarné zarybnenie kaprových vôd nedalo uskutočniť. A novembrové (2017) s platbou na jar bývalý výbor piatimi členmi neschválil. Sme sa rozhodli z dodávateľom vyjednať skoršie prvé zarybnenie lovnými násadami kaprov už na záver septembra 2018. Ako aj ďalšie zarybnenie kaprových vôd v oktobri 2018 (nakoľko naše väčšie spoločné finančné prostriedky vybrané na jar pre zarybnenie kaprových vôd 2018 sú stále na našom rybárskom účte). Tiež pri potrebnom predpokladanom ochladení potrebujeme ešte vysadiť objednaného pstruha dúhového dvojročného do kaprových vôd. Taktiež výbor požiadali Radu Srz o mimoriadne zarybnenie Andrejovky z rezervného fondu z dôvodu odplavenia rýb počas povodní. Toto zarybnenie spolu s našim ďalším zarybnením Orlovským a Prešovským by malo Andrejovke v obsádke rýb citeľne pomôcť (po oprave hrádzí). Všetky kaprové revíry plánujeme ďalej dozarybniť aj Amurom a dravcami. Najbližšie zasadnutie výboru s viacerými bodmi programu je naplánované na 13. septembra. Po tohtoročnom schváleni nového zákona o rybárstve a terajšom prebiehajúcom procese schvaľovania návrhov dvoch vykonávacich vyhlášok k novému zákonu Vás budeme na našej stránke informovať v tomto roku o zmenách. Nakoľko nový zákon a vyk. vyhlášky nadobudnú platnosť už 1. januára 2019. A bude tam dosť podstatných zmien. Jednou z nich je aj celoročný lov rýb z ich druhovou ochranou na ostatných vodných plochách, do ktorých patria aj naše tri kaprové štrkoviská.


Petrov Zdar!

 

 
 
 

Oprava protipovodňových hrádzi a cesty na Andrejovke.

Nevyťažený nános z vyústenia krokového potoka odráža tok rieky Poprad priamo do predtým pretrhnutej hrádze na Andrejovke. 

Z dôvodu silného zakalenia rieky Poprad sme do  práveho prítoku rieky Poprad Ľubotínky 29.júna vysadili 10 000 ks lipňa tymiánoveho v hodnote 5 600 eur. 20.7.2018 po väčších dažďových zrážkach vo Vysokých Tatrách tok rieky Poprad vzrástol zo 78 cm na 220 cm. Rieka Poprad v úseku Andrejovky opäť vybrežila. Bol vyhlasený tretí stupeň povodňovej aktívity. Došlo k pretrhnutiu brehových častí medzi štrkoviskom Andrejovka a riekou Poprad. Po odplavení častí rýb zo štrkoviska Andrejovka povodeň ďalej ohrozovala zaplavením obydlí v spodnej častí Andrejovky. Zaplavený bol aj budovaný cyklistický chodník s lavkou cez rieku Poprad z Čirča do Andrejovky. Štrkoviska Ľubotín a Orlov pred zaplavami, preliatím a odplavením rýb mimo revíru ochranili už skôr vybudované protipovodňové hrádze.

 

Ďalšie články...

  1. Opäť na pstruhy !
  2. Aktuálne jún 2018
  3. Aktuálne máj 2018
  4. Úvodné kaprové preteky

Kalendár akcií

<<  Október 2019  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 37 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena