Doposiaľ zarybnené 2017.

Kaprové vody:
Pladbou 10.apríla 2017 za násady vysadené 5.novembra 2016.

Kapor násadovy trojročný  5 340 kg v hodnote 13 884,00 €.
S pladbou DPH v Čechách.
 
Kapor násadovy dvojročný 3 060 kg v hodnote    7 607,16 €.
Amur bielý    päťročný         1 400kg v hodnote    3 619,00 €.
S pladbou DPH na Slovensku.
 
Spolu - 25 110,16 € všetko za vlastné.
 
Pstruhové vody. 
Pstruh duhový  dvojročný  1 300 kg  v hodnote   4 450,70 €.
Sivoň americký dvojročný      100kg v hodnote       550,00 €.
Pstruh potočný ročný nad 5cm 3 500ks v hodnote  420,00 €.
 
Spolu - 5 420,70 € všetko za vlastné.
 
Lipňové vody
Lipeň tymiánový plôdik 10 000 ks v hodnote    220,00 € za vlastné.
Lipeň tymiánový  5 cm  10 000 ks v hodnote  2 000,00 € (ľadochody) Rada
Lipeň tymiánový 17cm     4013 ks v hodnote   2 407,80 € Rada
Lipeň tymiánový   9cm   45 000 ks v hodnote  11 385,00 € Rada
Lipeň tymiánový   6cm     5 000 ks v hodnote    1 680,00 € Rada
Lipeň tymiánový   6cm     1 666 ks v hodnote       559,78 € za vlastné
Nosaľ sťahovavý  8cm     4 136 ks v hodnote    1 820,00 € Rada
Hlavatka podunajská 40cm (40kg) v hodnote      744,00 € Rada
Hlavatka podunajská  35cm (60kg) v hodnote    1 116,00 € za vlastné
Ikry pstruha potočného 48 000 ks    v hodnote        319,17 € za vlastné.
 
Spolu - 22 251,75 €.
 
Zo zvyšných financií výbor planuje dozarybniť 3.novembra 2017 v poludňajších hodinách štrkovisko Ľubotín a to zubáčom veľkoústym a kaprom rybničným, štrkovisko Orlov Kaprom rybničným s 14 dňovým hájením kapra a 30 dňovým hájením zubáča, štrkovisko Andrejovka v polovici novembra Kaprom rybničným spolu so Šťukou severnou pre všetky kaprové revíry.
 
Petrov Zdar.
 
 
 
 
 
 

 

                                           MO  SRZ   ORLOV

                   Uznesenie č.38  zo zasadnutia výboru MO SRZ Orlov

                                          konaného dňa  5.6.2017

 

 

 

 

Výbor  Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Orlov:

 

 

 

 1. Schvaľuje:

 

a/    návrh na prevírovanie  pstruhových potokov našej MO s určením lovných a chovných revírov jednotlivých potokov

b/    lovné dĺžky rýb na našich revírov a zaslať na schválenie Rade SRZ

c/     20 eur na nôž na krovinorez, 100 eur na nákup dlaždíc ku prítoku vody ku pstruhovému rybníku, 26 eur za krmivo pre ryby

d/    prevod pozemku na štrkovisku Orlov pánovi Lipovskému po vyrovnaní všetkých  poplatkov

 

Prijatie za člena:

 1. Miroslav Kovalčík, nar.23.8.2006, bytom Orlov 354
 2. Elemír  Scholtz, nar.22.7.1965, bytom Prešov, Karpatská 8
 3. Stanislav Grivalsky, nar. 21.10.1974, bytomPoprad, Grešova 11
 4. Ing. Marián  Kuffa, 24.12.1959, Žakovce 30
 5. Miroslav Stachura, nar.3.9.1990, bytom Prešov, Vansova 10
 6. Michal Kolcún, nar.24.1.1984, bytom Plaveč, Štefaníkova 48
 7. Patrik  Danko, nar. 11.10.2010, Na rovni 32, Ľubotín

 

 1. Ukladá :

Tajomníkovi, zaslať na Radu materiály ku prerevírovaniu  pstruhových potokov a lovných dĺžok rýb.

 1. Berie na vedomie:

Žiadosť obce Hromoš a doporučuje riešenie cez Pienap

 

Stav finančných prostriedkov n účte MO, ktorú predložil predseda MO a to 8.700,-eur.

 

 

 

                                                         V Orlove 5.6. 2017             Spracoval: JUDr. Ján Pivovarník

 

                    

Na pstruhovom štrkovisku Plaveč (4-2721-4-1) je lov rýb povolený do 31.septembra v roku. Štrkovisko bolo v septembri dozarybnené 300kg Pstruha dúhového ( cca 900ks-0,3kg/ks.)

 
Petrov Zdar .
 
 
 
 
 

 

 

                                             MO  SRZ   ORLOV

 

                   Uznesenie č.37  zo zasadnutia výboru MO SRZ Orlov

                                          konaného dňa  8.5.2017

 

 

Výbor  Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Orlov:

 

 1. Schvaľuje:

 

a/    vykonanie úhrady do Českej republiky za dovezené kapry v jeseni 2016,

b/    zaplatiť Rade SRZ za ceniny a to 80% zo sumy do konca mája a zvyšok  v stanovenom termíne

c/    úlohy pre členov výboru na otvorenie  kaprovej sezóny, ktoré  je spojené s pretekami pre členov MO v love kaprov

d/    nákup pstruhov a dorybniť pstruhový rybník a hájiť do 3.6.2017, kedy sa zrealizujú detské preteky v lovu pstruhov

 

Prijatie za člena:

 1. Anton  Barbuľák, nar. 11.7.1985, bytom Lenartov 143
 2. Ľubomír Gajdoš, nar. 22.4.1987, bytom Čirč 10
 3. Dávid  Košč, nar. 26.1.1996, bytom Orlov 349
 4. Jozef  Dzedzina

 

 1. Ukladá :

 

Predsedovi, zrealizovať platby za ryby do Čiech, za pstruhy a ceniny.
Členom výboru splniť úlohy spojené s realizáciou otvorenia kaprovej sezóny.

Hospodárovi nakúpiť a doviezť pstruhy na zarybnenie pstruhového  rybníka.

 

 1. Berie na vedomie:

Správu vedúceho RS, pána Husovského o činnosti RS za rok 2016.

Návrh pána Muchu na prerevírovanie pstruhových riek a potokov  a ich rozdelenie na  chovné a lovné.

Návrh predsedu KK, pána  Kekelyho, aby všetky písomnosti boli uložené v kancelárii MO v Plavči.

Informáciu o zakŕmení kaprových revírov a to 437 kg pšenice od pána Husovského.

 

 

V Orlove 8.5. 2017             Spracoval: JUDr. Ján Pivovarník

                                               

                                          

Ďalšie články...

 1. Pozvánka na "Rybársky deň detí"
 2. Kaprové úvodné preteky 2017
 3. Zarybnenie štrkoviska Plaveč
 4. Žiadosť o prerevírovanie rieky Poprad

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  November 2018  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sezóna 2017

Preteky detí 20...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena